The Future is now!

Eén plek waar je woont, werkt en elkaar ontmoet. Dat vind je straks in microcity The Future in Alkmaar.

De gemeente Alkmaar stelde recent een complete ontwikkelvisie op voor het gebied rondom het station van Alkmaar Noord. Vastesteen en Ter Steege Gebiedsontwikkeling werken samen aan de herontwikkeling van de PostNL locatie in dit gebied. Ook de Europese school krijgt een plek in het gebied, dat de komende jaren volledig transformeert naar een bruisende plek waar wonen, onderwijs en leisure elkaar afwisselen. En dat direct aan de Oudorperpolder.

Microcity The Future wordt een kleine stad op zich . Het woongebouw bestaat straks uit zo’n 360 woningen voor diverse doelgroepen. Eén-derde van deze woningen wordt straks als sociale huur- of koopwoning aangeboden. Naast wonen is er plek voor sociale en maatschappelijke (zorg)voorzieningen, ruimte voor winkels en andere commerciële functie

Plannen Europese School Alkmaar ingediend bij Ministerie OCW
Bekijk hierboven de documentaire.

Het gebied rondom Alkmaar Noord is toe aan vernieuwing en daarvoor zijn wij aan het onderzoeken hoe we dit entreegebied van Alkmaar kunnen ontwikkelen tot een inspirerende woon- en leefomgeving die frisheid en dynamiek uitstraalt. Met een nieuw station en een nieuw park zal de herontwikkeling van PostNL naadloos aansluiten op de verbetering van het stationsgebied. Wij doen dit samen met de gemeente Alkmaar, NS en Prorail, maar ook uw mening telt. Via deze website kunt u tips en wensen achterlaten van wat u graag zou willen zien in het nieuwe Stationsgebied.

Het Stationspark

De Oudorperpolder is een prachtig natuurgebied. Onze ambitie is om met een groene loper het station te verbinden met de polder. Niet alleen voor gebuikers, maar ook om de flora en fauna meer het stations gebied in te trekken.

Om dit mogelijk te maken zullen we een grote ondergrondse parkeergarage realiseren waardoor er ruimte ontsaat om het stationsplein te transfomeren van parkeerplaatsen naar een nieuw park.

De parkeergarage zal voldoende plekken hebben voor de huidige P+R plekken én voor de bewoners van The Future. Daarnaast is er nog plek voor een grote fietsenstalling en in de nieuwe kelder komen voldoende parkeerplaatsen voor de gebruikers van The Future én de P+R plekken.

Met de komst van het nieuwe station zal een verbinding kunnen worden gemaakt met de tunnel van de parkeergarage naar het station.

Microcity “The Future” - mobiliteit en deeleconomie

PostNL wordt getransformeerd tot een levendige en groene leefomgeving. Het nieuwe gebouw functioneert als een wijk door een combinatie van verschillende functies en de centrale ligging nabij een OV-knooppunt. We noemen dit concept een MicroCity.

Op de beganegrond is ruimte voor gemeenschappelijke, sociale en commerciële functies. Hierdoor krijgt het blok een meervoudige functie waarbij ontmoeten, verbinden en beleven centraal staan.

Het gebouw functioneert als een wijk door de combinatie van functies en de centrale ligging nabij een OV-knooppunt. We noemen dit concept een MicroCity.

Een MicroCity focust op een gebied met een gemengde samenstelling van wonen, werken en voorzieningen, binnen loop- of fietsafstand.

Microcity “The Future” - nieuwe buurtvoorzieningen

Onze MicroCity krijgt de naam de “The Future”. The Future zal naast wonen ook ruimte bieden aan publieke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een entree met coffeebar, drogist, gym en wellness. De nieuwe bewoners, maar ook de buurt kunnen gebruik maken van deze nieuwe functies. Niet alleen functies kunnen worden gedeeld, maar denk ook aan diensten zoals deelauto’s, deelfietsen en gedeelde multifunctionele ruimtes voor een verjaardag of borrel.

De ontwikkelingen en beheer van de MicroCity kan worden gedaan door een lokale ondernemer, een vve, een conciërge etc. De bewoners van deze MicroCity profiteren door de functiemenging van meer mogelijkheden en comfort. Er ontstaat meer levendigheid in de omgeving waardoor het straatleven en daarmee de sociale veiligheid een boost krijgt.

Het gebouw zal gaan functioneren als een hefboomproject voor verdere ontwikkelingen in de nabije omgeving. Een MicroCity ontplooit zich goed wanneer er voldoende gebruikers en bewoners zijn. The Future voorziet in de juiste aantallen hiervoor.

Natuur en Duurzaamheid

De ambities om de locatie duurzaam te ontwikkelen zijn hoog. Op milieu niveau wordt niet alleen de focus gelegd op de technische aspecten maar ook op de biodiversiteit en de toekomstige klimaatontwikkelingen. 0 op de Meter is het doel. Ook wordt goed gekeken naar de toekomst. De hevige regenbuien kunnen worden gebufferd op het dak en hittestress wordt door de vergroening zoveel mogelijk tegen gegaan. Het vergroenen van buitenruimtes en gevels zal eveneens helpen de biodiversiteit in stand te houden en voor een mooi groen uitzicht zorgen voor de buurt. Insecten en vogels kunnen hierdoor het gebouw beschouwen als hun habitat.

Het schetsontwerp - ontwerpfase

“The Future” zal bestaan uit een mix van betaalbare woningen, verdeeld over verschillende bouwdelen variërend in hoogte van vijf tot maximaal vijftien lagen. Gecombineerd met kantoren en voorzieningen vormen deze bouwdelen een intiem binnenhof. De daken zijn voorzien van groene dakterrassen waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, samen sporten, spelen en van het uitzicht kunnen genieten. Op dit moment zijn wij druk bezig met het ontwerp en volume studies. Onderstaand ziet u een greep uit onze zoektocht naar de optimale MicroCity.

Het schetsontwerp - architectuur

De gebiedsvisie voor het stations gebied zal een uitspraak doen over de gewenste architectuur in het gebied. “The Future” zal binnen deze randvoorwaarden worden ontworpen waarbij kernkwaliteiten als groen, duurzaamheid en leefbaarheid centraal staan. Middels referentiebeelden zijn wij op zoek naar welke sferen het meest aansluiten bij ons toekomstbeeld voor het gebied. Om een eerste indruk te geven hebben wij een aantal passende beelden geselecteerd waarvan we ook graag uw mening willen hebben.

Levendigheid in de openbare ruimte

Door de mix van wonen, werken en faciliteiten ontstaat er een bruisende plek op en rondom het maaiveld die het gebied een positieve impuls geeft. Het plan zal bestaan uit betaalbare en compacte woningen. De exacte verdeling en type woningen zullen in de komende periode worden uitgewerkt. De onderstaande appartementen en plattegrond zijn voorbeelden van een mogelijke uitwerking.

Bezonning

Om tijdens het ontwerpproces het effect van het gebouw op de zon te bewaken voeren wij bezonningsstudies uit.

Onderstaand hebben we een van deze modellen veraald in een filmpje die het verloop van de zon van zonsopgang tot zonsondergang. In dit model hebben we de maximale bouwhoogtes aangehouden tot 15 verdiepingen om een goede indruk te geven.

Daarnaast ziet u onder het filmpje een bovenaazicht van dat model waarop de bezonning voor een groter gebied is te zien.

Maart

Juni

September

ActualiteitenGEMEENTEN NOORD-HOLLAND NOORD WILLEN SNEL MEER WONINGEN BOUWEN

NOORD-HOLLAND NOORD - Vanmiddag hebben wethouders uit Noord–Holland Noord aan een delegatie Kamerleden de ‘samenwerkingsafspraak regionale verstedelijkingsstrategie’ aangeboden. De vraag naar meer woningen in Noord–Holland Noord is groot. Doel van het regionale akkoord is om snel meer woningen te bouwen en met minister Ollongren (BZK) afspraken te maken over samenwerking en samen investeren in het versnellen van woningbouw. Daarvoor zijn ook investeringen in de infrastructuur in samenhang de Metropool Regio Amsterdam noodzakelijk.

Lees verder


‘FIETSSNELWEG’ DOOR ALKMAAR WEER EEN STAP DICHTERBIJ

ALKMAAR- Alkmaar wil een fietsvriendelijke stad zijn. Een veilige, comfortabele en aantrekkelijke fietsinfrastructuur is hierbij natuurlijk een randvoorwaarde. Het college van B&W heeft op 26 mei het Alkmaarse tracé van de doorfietsroute tussen Heerhugowaard en Uitgeest vastgesteld.

Lees verder


GROENLINKS ALKMAAR PLEIT VOOR 30 KM/U IN BEBOUWDE KOM, MET 50 KM/U ALS UITZONDERING

GroenLinks Alkmaar raadslid Maaike Kardinaal pleit ervoor dat binnen de bebouwde kom 30 km/u de norm wordt, 50 km/u de uitzondering. Vooral bij wegen waarop het fietspad slechts wordt aangegeven door de rode kleur zou dit volgens haar heel veel verkeersslachtoffers schelen, terwijl het de leefbaarheid verhoogt en vervuiling en (geluids-) overlast terugdringt.

Lees verder

Partners

The Future wordt ontwikkeld door

in samenwerking met onze partners.

STEL EEN VRAAG OVER HET VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN

Indien u vragen heeft over het voorontwerp bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de gemeente alkmaar:
https://www.alkmaar.nl/wonen-verhuizen-en-verbouwen/wonen/bestemmingsplannen-bekijken/bestemmingsplannen-in-voorontwerpfase/

Top